Jaarrekening 2020 al gedeponeerd?

door | 7 april 2021

Wil jij weten of jij je cijfers op orde hebt? Op basis van 5 korte vragen helpen we je meer grip te krijgen op het proces en natuurlijk een eventuele start te maken met je achterstanden en het terugkrijgen van de controle op je vennootschap.

Ja, kom maar op met die 5 vragen!

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur (directie/ dga) van de BV is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening.  Dit moet gereed zijn uiterlijk 5 maanden na afloop van het boekjaar. De algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) kan deze periode met maximaal 5 maanden verlengen. De AvA stelt de (eventueel gewijzigde) jaarrekening vast binnen 2 maanden.

Let op: Als alle aandeelhouders ook bestuurder zijn, geldt de ondertekening door het bestuur als vaststelling. De 2 maanden voor de vaststelling vervallen dan!

Belang voor het bestuur

Als je bestuurder bent van een BV, is het belangrijk dat je voldoet aan de wettelijke termijnen. Om twee redenen:

  • Te laat deponeren is een economisch delict en dat valt onder het strafrecht (alhoewel de handhaving niet erg intensief is).
  • Tijdig deponeren is civielrechtelijk van belang. Te laat deponeren wordt aangemerkt als onbehoorlijk bestuur. In geval van surseance of faillissement kun je daardoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Je ziet dat je als bestuurder van een BV ervoor moet zorgen dat je voldoet aan de wettelijke eisen. Als je ons inzet voor je administratie zorgen wij dat alles in orde is.

Meer weten?

Mocht je vragen hebben, meer willen weten of gewoon eens kijken hoe we jou en je vennootschap kunnen helpen sturen met actuele cijfers? Dan kun je ons natuurlijk ook gewoon even bellen!

Neem contact met ons op: 036 – 535 94 76 of mail info@bvlenco.nl.

Wij houden kantoor in onder andere Amsterdam, Almere, Veenendaal en Naarden.