Geld lenen van de BV kost geld

door | 15 juni 2021

De overheid wijst ons al jaren op het feit dat ‘geld lenen ook geld kost’. Het is een vanzelfsprekendheid voor ons als ondernemer. Tegelijkertijd vinden sommige ondernemers het vreemd dat ook hun BV kosten moet rekenen voor het lenen van geld. De kosten bestaan dan voornamelijk uit rentekosten. Daarbij maakt het niet uit aan wie het geld geleend wordt.

De vraag die vaak aan ons gesteld wordt is hoeveel kosten de BV moet doorberekenen. Kortom hoeveel rente moet de schuldenaar betalen? BVL & Co zet het voor je op een rij.

Inleiding

Bij het aangaan van de lening zijn er altijd minstens twee partijen:

  • De schuldeiser
  • De schuldenaar

In dit blog gaan wij ervan uit dat de schuldeiser een BV, niet professionele financi le instelling (bank), is. Dit betekent, dat de bestuurder (directeur) van die BV belast is met het vaststellen van de juiste voorwaarden waaronder de lening wordt aangegaan en moet toezien op naleving van de leningsvoorwaarden. Zeker, wanneer de bestuurder tevens de schuldenaar is levert dat een tegengesteld belang op. Eigenlijk ga jij met jezelf onderhandelen en probeer dan maar eens tot een goed (zakelijk) voorstel te komen. Hier dreigt het dus mis te gaan.

De schuldeiser

Een BV mag geld verstrekken aan partijen. Daarbij zijn er spelregels opgesteld onder welke voorwaarden de geldlening mag worden verstrekt. Enerzijds zijn de regels vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en anderzijds in de fiscale wet- en regelgeving. Die wetten en regels sluiten redelijk op elkaar aan. Er moet altijd zakelijk gehandeld worden en de geldlening moet schriftelijk worden vastgelegd.

Tip: kruip als schuldeiser in de huid van de professionele financiële instelling bij het aangaan van een geldlening en ga met die pet op onderhandelen.

De schuldenaar

Degene die geld leent is de schuldenaar. Dit is een belangrijk persoon bij het aangaan van de lening, want je moet vaststellen met wie je te maken hebt. Daarbij vraagt de relatie tussen de schuldeiser en schuldenaar bijzondere aandacht. Zodra sprake is van een (indirecte) familierelatie tussen de schuldeiser en de schuldenaar, dan is extra aandacht vereist. Zoals eerder al opgemerkt, ligt dan de kans op bevoordeling op de loer. Zoals geschreven zijn een aantal zakelijke voorwaarden van belang om uiteindelijk te bepalen wat een geldlening kost. Hierna gaan wij dieper in op die voorwaarden.

Stap 1: welke zekerheden zijn er?

Een belangrijke voorwaarden bij het aangaan van geldlening is of er zekerheid verstrekt kan worden. Denk hierbij aan hypothecaire zekerheid of pandrechten op bijvoorbeeld inventaris, machines, voorraden en/of debiteuren. Ook een aandelenportefeuille kan als zekerheid dienen. Hoe meer zekerheid de schuldenaar kan geven, hoe lager de rente op de geldlening wordt.

Let op hypothecaire zekerheid kan alleen worden vastgelegd door de notaris!

Stap 2: wat wordt de looptijd?

De looptijd van de lening bepaald ook hoe lang er risico gelopen wordt. Hoe korter de looptijd, hoe sneller de schuldeisers zijn geld terug heeft. Dus hoe lager het rentepercentage.

Stap 3: wordt er tussentijds afgelost?

Het opnemen van een aflossingsschema is eveneens een belangrijke factor bij het bepalen wat de rente van de geldlening wordt. Hoe sneller de schuldeiser zijn geld weer terug heeft, hoe lager het rentepercentage.

Stap 4: soort(en) lening

Okee, nu je dit weet kun je ook gaan bepalen wat voor soort lening er wordt afgesloten. Het ontbreken van een (of meer) van de drie voorgenoemde voorwaarden geeft een indicatie wat voor soort lening er verstrekt zal worden. Daarbij zijn er grofweg drie smaken:

  • Lening met zekerheid (aansluit bij hypotheekrentes);
  • Lening zonder zekerheid maar met aflossingsverplichting (aansluiten bij persoonlijk krediet);
  • Lening zonder zekerheid en zonder aflossingsverplichting (aansluiten bij doorlopend krediet).

Stap 5: Welke percentage past hierbij?

Zodra je vastgesteld hebt wat voor soort lening je hebt verstrekt, kun je naar de laatste stap. Om een idee te krijgen wat de markt zou vragen voor een dergelijke lening, kun je bijvoorbeeld kijken op www.actuelerentestanden.nl. Goed om te weten is, dat er nog een verschil is tussen een variabele rente (wijzigt periodiek) en een vast rente. Daarbij kan de vaste rente ook voor de gehele looptijd afgesproken worden of voor een kortere periode.

Tot slot kun je nog spelen met een risico-opslag, die afhankelijk is van de gegoedheid van je schuldenaar. Verwacht je een hoger risico, dan kun je nog overwegen om een risico-opslag te hanteren boven op de marktrente.

Tip: leg je onderzoek naar een passende zakelijke rente goed vast door bijvoorbeeld een schermafbeelding te maken van www.actuelerentestanden.nl. Hierdoor kun je achteraf altijd aantonen dat de afspraken destijds zakelijk was.

Conclusie

De kosten van het geld lenen van de BV is van meerdere factoren afhankelijk. Denk hierbij aan de hoogte van het te lenen bedrag, de aflossingsverplichting en het rentepercentage. Al deze elementen samen kun je als kosten van de geldlening beschouwen.

Uit het blog blijkt wel, dat het verstrekken van een lening altijd maatwerk is. Zorg er altijd voor dat je meerdere elementen uit stap 1 tot en met 4 toevoegt aan je schriftelijke leningsovereenkomst.

Zeker zodra de directeur-grootaandeelhouder of familie daarvan schuldenaar is, kijkt de belastingdienst kritisch mee.

Houdt hierbij ook de actuele wet- en regelgeving in de gaten op gebied van excessief lenen.

 

Ook bij BVL & Co kunnen wij maatwerk leveren op dit gebied.

Dit doen wij in:

Amsterdam: bel 020 – 301 40 25 of mail amsterdam@bvlenco.nl
Almere: bel 036 – 535 94 76 of mail info@bvlenco.nl
Veenendaal: bel 0318 – 47 22 40 of mail ambitie@bvlenco.nl

www.bvlenco.nl

Je Persoonlijke Accountant voor je financiële huishouding