Disclaimer

De informatie op deze site valt onder auteursrecht van BVL & Co accountants en adviseurs. Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend. BVL & Co accountants en adviseurs besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. BVL & Co accountants en adviseurs en betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

© 2020 BVL & Co accountants en adviseurs

 

Gebruik

 

De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van  BVL & Co accountants en adviseurs niet toegestaan de inhoud van deze site, of van (onderdelen) van daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.

 

Aansprakelijkheid

Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. BVL & Co accountants en adviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hiervan geheel vrij is. BVL & Co accountants en adviseurs is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur.

Deze site bevat hyperlinks naar andere internetsites dieBVL & Co accountants en adviseurs niet inricht of onderhoudt. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze sites wordt door BVL & Co accountants en adviseurs uitgesloten.

Wil jij ook onbezorgd ondernemen?

Kies nu voor je eigen personal accountant en plan een demo!

BVL & Co accountants en adviseurs

De Personal Assistent voor uw financiële huishouding

BVL & Co accountants en adviseurs
Randstad 21-35, Almere
(036 - 5359476)

Keizersgracht 482, Amsterdam
(020 - 3014025)

Traverse 3, 3905 NL Veenendaal
(0318 - 781010)

info@bvlenco.nl